Informace pro inzerenty

 

Objednávka inzerce - zde

 Forma inzerce  Ceník inzerce
 Vzhledem ke statutu Kosmických rozhledů, není možné zadávat běžnou inzerci. Vkládaná reklama volná 
  A3  1 ks    6.000,- Kč
  A4  1 ks
 2 ks
   4.100,- Kč
   7.300,- Kč
  A5  1 ks
 2 ks
 4 ks
   2.500,- Kč
   4.300,- Kč
   8.000,- Kč

Vkládaná reklama všitá 
  A4  1 ks
 2 ks
 3 ks
 4 ks
   4.500,- Kč
   8.000,- Kč
 10.500,- Kč
 12.500,- Kč
 V úvahu přichází následující formy inzerce:
   - vkládaná reklama volná
   - vkládaná reklama všitá
 
 Termíny pro inzerci
Vkládaná reklama volná - reklamní materiál je nutné zaslat vytištění v dojednaném množství a termínu na adresu redakce.
podpis smlouvy ke dni uzávěrky
dodání materiálu 5 dnů před distribucí
Vkládaná reklama všitá - reklamní materiál je nutné zaslat vytištění v dojednaném množství a termínu na adresu redakce.
podpis smlouvy ke dni uzávěrky
dodání materiálu 5 dnů před tiskem
Ediční plán, kalendář uzávěrek
  
 Parametry inzerce  Slevy inzerce
Vkládaná reklama volná - reklamní materiál bude vložen do Kosmických rozhledů při jejich balení do fólie v expedici.
rozměr max. A3 složen na A5
počet do 1 výtisku max. 1ks A3 nebo 2ks A4
     

Vkládaná reklama všitá - reklamní materiál bude v tomto případě sešit jako vnitřní příloha Kosmických rozhledů, a to při jejich tisku.
rozměr max. A4 nesložen !
počet do 1 výtisku max. 4ks  A4
     

 

 

Slevy při opakování 
  typ reklamy  opak. *  sleva
  vkládaná všitá 
  vkládaná volná
 1 x
 2 x
 3 x
 4 x
 5 x
 6 x
 5 %
 
6 %
 
8 %
 
10 %
 
12 %
 
15 %

Slevy pro členy ČAS 

  typ členství  sleva
  individuální člen  20 %
  kolektivní člen  15 %
  složka ČAS   50 %

 

* počet opakování reklamy v jednom ročníku