Informace pro autory

 
 Forma příspěvků  Honoráře
Příspěvky pro Kosmické rozhledy je možné zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu: zde V současné době nejsou vypláceny honoráře. O vyplácení honorářů a pravidlech pro vyplácení budeme včas informovat.
Upřednostňujeme formát textu rtf, doc, txt.
Při zasílání obrázků v elektronické podobě na formátu nezáleží, kvalita by ovšem neměla klesnout pod 150 dpi, při rozměru min. 15 cm.
Obrázky i texty můžete samozřejmě zasílat i v klasické podobě, ale pro všechny případy s několikadenním předstihem.
 
Ediční plán, kalendář uzávěrek