Redakce Kosmických rozhledů v letech 2001 - 2007

 
 DTP  Redaktor
Petr Bartoš  -  bartos(závin)astro.cz Štěpán Kovář  -  stepan.kovar(závin)astro.cz
tel. 606578648  
 Jazykové korektury  Redaktor
Stanislava Bartošová Petr Bartoš  -  bartos(závin)astro.cz
tel. 606578648
 Tisk  
GRAFOTECHNA - Praha 5  
 Distribuce
ADLEX - Praha 5
 Kontakty do redakce
Kosmické Rozhledy, Sekretariát ČAS, Boční II/1401a, 141 31, Praha 4
kr(závin)astro.cz
 
 

Vydavatel Kosmických rozhledů

 
Vydavatel Statut Kosmických rozhledů
Česká astronomická společnost Věstník České astronomické společnosti
Sekretariát ČAS, Královská obora 233, Praha 7
IČO 00444537
http://www.astro.cz
 
Prodej Povolení a registrace
Kosmické rozhledy jsou určeny pouze pro členy České astronomické společnosti Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 12512
ISSN 0231-8156